مبلمان اداری سون 7

مبلمان اداری سون 7
جوهره و درونمایه طراحی دکوراسیون داخلی ، و شاید بتوان گفت هر نوع طراحی دیگری در هر زمینه ای ، “هـــارمونی” است. این که مبلمان و وسایل استفاده شده در هر فضا به تنهایی زیبا باشند کافی نیست. مهم این است که اجزای دکوراسیون شما در کنار هم دارای یک روح مشترک باشند.
– فیلیپ استارک – طراح داخلی مشهور فرانسوی

جوایز و افتخارات سون

0
1
2
5
6

از بزرگانی که به سون اعتماد کردند …

%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 %D8%A2%D8%AA%DB%8C%D9%87
بیمارستان آتیه
%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86 %D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1
کرمان موتور
pastor institue seven
انستیو پاستور
hyperstar seven
فروشگاه هایپر استار
%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86
کارخانــه بــوتــان
%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA %D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
سفارت آلمان
petroshimi fars
پتروشیمی فارس
sama daneshgah
دانشگاه سما
%D9%87%D8%AA%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9
هتل المپیک
%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86 %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
سازمان استاندارد